« 1Kor 15:52 1 List do Koryntian 15:53 1Kor 15:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo musi skaza ta przyoblec nieskażenie, a śmiertelność ta przyoblec nieśmiertelność.
2.WUJEK.1923Boć musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność: i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.
3.RAKOW.NTBo potrzeba skazitelnemu temu przyoblec nieskazitelność, i śmiertelnemu temu przyoblec nieśmiertelność.
4.GDAŃSKA.1881Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność.
5.GDAŃSKA.2017To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność.
6.JACZEWSKIBo potrzeba, aby to ciało, uległe zepsuciu, stało mu się nieuległem, i aby śmiertelne - nieśmiertelnem było.
7.SYMONBoć musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność: i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.
8.MARIAWICIAlbowiem musi to skazitelne ciało oblec nieskazitelność, i to śmiertelne wziąć na siebie nieśmiertelność.
9.DĄBR.WUL.1973Boć to, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność.
10.DĄBR.GR.1961Bo to, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność.
11.TYSIĄCL.WYD5Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność.
12.BRYTYJKAAlbowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
13.POZNAŃSKATrzeba bowiem, aby to, co podlega zniszczeniu, przybrało postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne - nieśmiertelną.
14.WARSZ.PRASKATrzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, aby się odziało w nieśmiertelność.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo to zniszczalne musi przyodziać niezniszczalność i to śmiertelne przyodziać nieśmiertelność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność, i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność.
17.TOR.PRZ.Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność.