« 1Kor 15:56 1 List do Koryntian 15:57 1Kor 15:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bogu dzięka, który nam dał zwycięstwo przez Pan naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Lecz dzięka Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTLecz Bogu dzięka, który dał nam ono zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Ale niech będą Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIBogu niech będą dzięki, iż nad grzechem i śmiercią przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dał on nam zwycięztwo.
7.SYMONA dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIAle ja dziękuję Bogu, Który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973A Bogu dzięki, że nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961A Bogu dzięki, że nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAAle Bogu niech będą dzięki, który nam, daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKABogu niech będą dzięki za zwycięstwo, którym nas obdarza, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKABogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale dzięki Bogu, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBogu jednak dzięki! On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Ale Bogu niech będzie wdzięczność, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.