« 1Kor 15:57 1 List do Koryntian 15:58 1Kor 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak bracia moi mili, duży bądźcie, nie poruszeni, obfitując w uczynku pańskiem zawżdy, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.
2.WUJEK.1923A tak, bracia moi mili! bądźcie stateczni a nieporuszeni, obfitując w robocie Pańskiéj zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest próżna w Panu.
3.RAKOW.NTA tak, bracia moi mili! statecznymi bądźcie, nieporuszeni, obfitując w onym uczynku Pańskim zawsze, wiedząc iż praca wasza nie jest próżna w Panu.
4.GDAŃSKA.1881A tak, bracia moi mili! bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest nadaremna w Panu.
5.GDAŃSKA.2017A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu.
6.JACZEWSKIPrzetoż, bracia moi mili, bądźcie stałymi w wierze; nie dajcie się zachwiać; pracujcie zawsze gorliwie na chwałę Pańską, pamiętając na to, że praca wasza daremną przed Panem nie będzie.
7.SYMONA tak, bracia moi mili, bądźcie stateczni i niewzruszeni: z zapałem pracujcie zawsze około roboty Pańskiej, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu.
8.MARIAWICIA tak, bracia moi mili, bądźcie stałymi i nieporuszonymi, obfitującymi zawsze we wszelakim uczynku Pańskim, wiedząc że praca wasza nie jest daremna w Panu.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niewzruszeni, obfitujący zawsze w pracy Pańskiej, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
10.DĄBR.GR.1961Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niewzruszeni, wyróżniający się zawsze w pracy Pańskiej, a wiedzcie, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
12.BRYTYJKAA tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
13.POZNAŃSKAA zatem, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niewzruszeni, wyróżniajcie się zawsze w pracy dla Pana, wiedząc o tym, że wasz trud dla Niego nie jest daremny.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego moi umiłowani bracia, stawajcie się spokojni, niewzruszeni, zawsze obfitujący w Dziele Pana oraz tacy, co wiedzą, że wasz ból nie jest daremny w Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu.
17.TOR.PRZ.A tak, bracia moi umiłowani, stawajcie się stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.