« 1Krn 22:17 1 Księga Kronik 22:18 1Krn 22:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWidzcie, rzekł, iże Pan Bog s wami jest a dał wam pokoj we wszytkiem okrędze i poddał wszytki nieprzyjaciele w waszą rękę a poddana ziemia Panu i wszemu ludu jego,
2.WUJEK.1923Widzicie, iż Pan, Bóg wasz, jest z wami, i dał wam odpoczynek wokoło i dał wszystkie nieprzyjacioły wasze w ręce wasze, i poddana jest ziemia przed Panem i przed ludem jego.
3.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Izali Pan Bóg wasz nie jest z wami, który wam dał odpocznienie zewsząd? Bo dał w rękę moję obywateli tej ziemi, i poddane jest ta ziemia Panu i ludowi jego.
4.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Czy PAN, wasz Bóg, nie jest z wami? Czy nie dał wam odpoczynku wokoło? Dał bowiem w moją rękę mieszkańców tej ziemi, a ziemia została poddana PANU i jego ludowi.
5.KRUSZYŃSKI"Czyż Jahwe, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie użyczył wam spokoju dookoła? Wszak wydał w moje ręce mieszkańców kraju i stał się kraj podbity wobec Boga i wobec Jego narodu.
6.TYSIĄCL.WYD5Czyż Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie użyczył wam pokoju dokoła? Wydał przecież w moje ręce mieszkańców [tego] kraju, a kraj został poddany Panu i Jego narodowi.
7.BRYTYJKACzy Pan, Bóg wasz, nie jest z wami, czy nie dał wam zewsząd odpocznienia przez to, że wydał w moją rękę mieszkańców tej ziemi, a ziemia ta została poddana Panu i jego ludowi?
8.POZNAŃSKA- Czyż Jahwe, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie obdarzył was pokojem wokoło? Oddał On pod moją władzę mieszkańców tego kraju, tak że ziemia ta poddana jest Jahwe i Jego ludowi.
9.WARSZ.PRASKACzyż Jahwe, wasz Bóg, nie jest z wami? Czyż nie sprawił, że zażywacie pokoju ze wszystkich stron? Wydał On przecież w moje ręce mieszkańców całego kraju a ja poddałem cały kraj władzy Jahwe i Jego ludu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Czy WIEKUISTY, wasz Bóg, który wam dał ze wszystkich stron odpocznienie, nie jest z wami? Gdyż dał w moją rękę obywateli tej ziemi, a ta ziemia poddana jest WIEKUISTEMU oraz Jego ludowi.
11.EIB.BIBLIA.2016Czy PAN, wasz Bóg, nie jest z wami? Czy nie dał wam zewsząd wytchnienia? Bo przecież wydał w moje ręce mieszkańców tej ziemi, została ona poddana PANU oraz Jego ludowi.