« 1Krn 22:4 1 Księga Kronik 22:5 1Krn 22:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Dawid: „Salomon syn moj jest dziecię malutkie a rozkoszne, ale dom, jen ja chcę działać Bogu, taki ma być, aby po wszytkich krainach był mianowan, przeto przyprawię jemu potrzebę”. A prze tę przyczynę przed swą śmiercią przygotował wszytek nakład.
2.WUJEK.1923I rzekł Dawid: Salomon, syn mój, jest dziecię maluczkie i kochane, a dom, który chcę, aby zbudowany był Panu, taki ma być, żeby był po wszech ziemiach sławny: a tak nagotuję mu potrzeby. I dlatego przed śmiercią swą nagotował wszystkie nakłady.
3.GDAŃSKA.1881Bo rzekł był Dawid: Salomon, syn mój, jest młodzieńczykiem małym, a dom ma być zbudowany Panu wielki i znamienity, któregoby imię i sława po wszystkiej ziemi była; przetoż teraz nagotuję mu potrzeb. I nagotował Dawid przed śmiercią swą bardzo wiele potrzeb.
4.GDAŃSKA.2017Dawid powiedział: Salomon, mój syn, jest młody i niedoświadczony, a dom, który ma być zbudowany dla PANA, musi być niezmiernie okazały, aby był znany i sławny we wszystkich krajach. Teraz więc poczynię przygotowania za niego. I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią.
5.KRUSZYŃSKIDawid mawiał: "Salomon, syn mój, jest młodzieńcem i wątłym, a dom, jaki ma być zbudowany dla Boga, ma być wielki, okazały, aby się stał znanym co do wspaniałości we wszystkich krajach; niechajże mu przygotuję. I przygotował Dawid mnóstwo przed swoją śmiercią.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem rzekł Dawid: Mój syn, Salomon, jest młody i wątły, a dom, który ma być zbudowany dla Pana, powinien się wyróżniać okazałością, sławą i wspaniałością wobec wszystkich krajów; ja więc muszę poczynić przygotowania dla niego. I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią.
7.BRYTYJKAPomyślał bowiem Dawid: Salomon, mój syn, jest jeszcze młody i niedoświadczony, świątynia zaś, którą należy zbudować Panu, musi być okazała, sławna i wspaniała dla wszystkich krajów. Ja więc muszę mu to przygotować. I przygotował to Dawid obficie przed swoją śmiercią.
8.POZNAŃSKAI rzekł Dawid: - Syn mój, Salomon, jest młody i niedoświadczony. Dom zaś, który ma być zbudowany dla Jahwe winien być niezwykle okazały i wspaniały, aby był znany i sławny po wszystkich krainach. Trzeba mi więc poczynić przygotowanie dla niego. I poczynił Dawid jeszcze ogromne przygotowania przed śmiercią.
9.WARSZ.PRASKAA Dawid powiedział: Mój syn Salomon jest jeszcze młody i słaby, świątynia zaś, którą ma zbudować dla Jahwe, powinna być wspaniała, aby jej piękno i sława były znane we wszystkich krainach. Pragnę mu więc dopomóc w przygotowaniach do tak wielkiego dzieła. I rzeczywiście Dawid, zanim zmarł, poczynił bardzo znaczne przygotowania [do budowy świątyni].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ Dawid powiedział: Salomon, syn mój, jest małym młodzieniaszkiem a ma być zbudowany wychwalany oraz wysoki dom WIEKUISTEGO, którego Imię i sława byłaby na całej ziemi; dlatego teraz mu wszystko przygotuję. I Dawid przygotował przed śmiercią bardzo wiele.
11.EIB.BIBLIA.2016Dawid bowiem stwierdził: Mój syn Salomon jest młody i niedoświadczony, a świątynia, która ma być zbudowana PANU, ma być okazała, wzniosła, sławna i piękna wobec wszystkich krajów, podejmę więc przygotowania - i Dawid zrobił w tej sprawie wiele przed swoją śmiercią.