« 1Krn 22:7 1 Księga Kronik 22:8 1Krn 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale stała się rzecz boża ku mnie rzekąc: „Wieleś krwie przelał a wieleś bojow bojował, przeto nie będziesz moc działać domu jimieniu memu, tako krew przelaw przede mną,
2.WUJEK.1923Ale stała sie mowa Pańska do mnie, mówiąc: Rozlałeś wiele krwie i walczyłeś wiele walek, nie będziesz mógł budować domu imieniowi memu, tak wiele krwie rozlawszy przedemną.
3.GDAŃSKA.1881Ale się stało do mnie słowo Pańskie, mówiąc: Wieleś krwi rozlał, i wielkieś wojny prowadził; nie będziesz budował domu imieniowi memu, przeto żeś wiele krwi rozlał na ziemię przedemną,
4.GDAŃSKA.2017Lecz doszło do mnie słowo PANA mówiące: Rozlałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie będziesz budował domu dla mojego imienia, ponieważ rozlałeś wiele krwi na ziemię przed moim obliczem.
5.KRUSZYŃSKIStało się jednak do mnie słowo Boże, głosząc: Przelałeś krwi mnóstwo i stoczyłeś wojny wielkie, przeto nie zbudujesz domu imieniowi memu, albowiem zbyt wiele wylałeś przede mną krwi na ziemię.
6.TYSIĄCL.WYD5Ale Pan skierował do mnie takie słowa: Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec Mnie.
7.BRYTYJKAlecz doszło mnie słowo Pana tej treści: Wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś, nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia mego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną;
8.POZNAŃSKAOn wszakże tak mi powiedział: Wiele krwi rozlałeś prowadząc wielkie wojny; dlatego nie zbudujesz Domu Imieniu memu, albowiem wiele krwi rozlałeś na ziemię przed obliczem moim.
9.WARSZ.PRASKALecz Jahwe przemówił do mnie w te słowa: Przelałeś bardzo dużo krwi, masz za sobą tak wiele wojen. Nie ty będziesz budował dom dla mojego imienia, gdyż ty na moich oczach przelałeś zbyt dużo krwi na tej ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale było do mnie słowo WIEKUISTEGO, mówiąc: Rozlałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny; nie będziesz budował Domu Memu Imieniu, bo rozlałeś przede Mną wiele krwi na ziemię.
11.EIB.BIBLIA.2016Jednak PAN skierował do mnie Słowo tej treści: Ty przelałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie możesz zbudować świątyni dla mojego imienia. Tak, wiele krwi wylałeś przede Mną na ziemię.