« 2Krn 17:2 2 Księga Kronik 17:3 2Krn 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I był Pan z Jozaphatem, iż chodził w drogach Dawida, ojca swego, pierwszych, a nie miał nadzieje w Baalim:
2.GDAŃSKA.1881A był Pan z Jozafatem, przeto, iż chodził drogami pierwszemi Dawida, ojca swego, a nie szukał Baalów;
3.GDAŃSKA.2017A PAN był z Jehoszafatem, ponieważ chodził on pierwszymi drogami swego ojca Dawida i nie szukał Baalów;
4.KRUSZYŃSKIBóg był z Jozafatem, ponieważ chodził pierwszymi drogami ojca swego Dawida i nie szukał Baalów,
5.TYSIĄCL.WYD5Pan zaś był z Jozafatem, ponieważ postępował on takimi drogami, jak na początku jego ojciec, i Baalów nie szukał,
6.BRYTYJKAI był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów,
7.POZNAŃSKAA Jahwe był z Jozafatem, ponieważ postępował on tak, jak niegdyś jego ojciec, Dawid, a nie czcił Baalów.
8.WARSZ.PRASKAA Jahwe był z Jozafatem, ponieważ chodził on, tak jak początkowo jego przodek Dawid, drogami prawości i wcale nie zwracał się ku Baalom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY był z Jozafatem, bo chodził pierwszymi drogami Dawida, swojego przodka; nie szukał Baalów,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zaś był z Jehoszafatem. Król bowiem kroczył drogami swojego ojca Dawida z początków jego panowania. Nie służył Baalom,