« 2Krn 17:4 2 Księga Kronik 17:5 2Krn 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I utwierdził Pan królestwo w ręce jego, i dał wszystek Juda dary Jozaphatowi, i przyszedł ku niezmiernym bogactwom i ku wielkiéj sławie.
2.GDAŃSKA.1881I utwierdził Pan królestwo w ręce jego; a dawał wszystek lud Judzki dary Jozafatowi, tak iż miał bogactwa, i sławę bardzo wielką.
3.GDAŃSKA.2017I PAN utwierdził królestwo w jego rękach, a cały lud Judy składał dary Jehoszafatowi, tak że miał wiele bogactwa i wielką sławę.
4.KRUSZYŃSKIBóg utwierdził w jego rękach królestwo; wszyscy Judejczycy zwozili Jozafatowi dary i posiadł bogactwo i chwałę wielką.
5.TYSIĄCL.WYD5Umocnił więc Pan władzę królewską w jego ręku. Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi daninę, tak że posiadał obfitość bogactwa i wielką sławę.
6.BRYTYJKAToteż Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi; miał on wielkie bogactwo i sławę.
7.POZNAŃSKAUmocnił więc Jahwe władzę w jego ręku, a wszystek lud Judy składał dary Jozafatowi, tak że posiadł wielkie bogactwa i sławę.
8.WARSZ.PRASKAJahwe umacniał za to władzę królewską w jego rękach. Wszyscy synowie Judy przynosili Jozafatowi różne podarki, tak że opływał on we wszelkie bogactwa i sławę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY utwierdził królestwo w jego ręce. Cały lud judzki dawał też dary Jozafatowi, więc miał bogactwa i bardzo wielką sławę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd PAN umocnił władzę Jehoszafata. Cała Juda składała mu daninę, cieszył się zatem bogactwem i rosło jego znaczenie.