« 2Krn 17:6 2 Księga Kronik 17:7 2Krn 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A roku trzeciego królestwa swego posłał z książąt swych Benhail, Obadyasza i Zacharyasza i Nathanaela i Micheasza, aby nauczali w mieściech Judzkich.
2.GDAŃSKA.1881Potem roku trzeciego królowania swego posłał książąt swoich, Benchaila, i Obadyjasza, i Zacharyjasza, i Natanaela, i Micheasza, aby uczyli w miastach Judzkich.
3.GDAŃSKA.2017Potem w trzecim roku swojego panowania posłał swoich książąt: Ben-Chaila, Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Micheasza, aby nauczali w miastach Judy.
4.KRUSZYŃSKIW trzecim roku swego panowania wysłał swoich wodzów, Ben-Haila, Obadię, Zacharaima, Netanijela i Michajachu, aby nauczali w miastach judzkich;
5.TYSIĄCL.WYD5W trzecim roku swego panowania posłał swoich dowódców: Ben-Chaila i Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza, aby pouczali miasta judzkie.
6.BRYTYJKAW trzecim roku swego panowania wysłał swoich książąt: Ben-Chaila, Obadiasza, Zachariasza, Netanaela i Michajasza, aby nauczali w miastach judzkich.
7.POZNAŃSKAW trzecim roku panowania posłał swych książąt: Ben-Chaila i Obadja, Zekarja, Netanela i Mikajahu, by nauczali w miastach judzkich.
8.WARSZ.PRASKAW trzecim roku swego panowania posłał on swoich dowódców: Ben–Chaila, Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza, żeby nauczali po miastach Judy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem, trzeciego roku swojego panowania, posłał swych władców: Ben–Chaila, Obadjasza, Zacharjasza, Nathaneela i Mikajahu, aby uczyli w judzkich miastach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW trzecim roku swojego panowania rozesłał swoich książąt: Ben-Chaila, Obadiasza, Zachariasza, Netanaela i Michajasza, aby nauczali lud po miastach Judy.