« 1Pio 1:10 1 List Piotra 1:11 1Pio 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dopytawając się na który abo na jaki czas upewniał wnich duch Christusów, wprzód świadczący (ony) co na Christusa (przyść miały) trapienia, i po nich, sławy.
2.WUJEK.1923Badając się, na który albo na jaki czas okazował w nich Duch Chrystusów, opowiadając pierwéj o utrapieniach tych, które są w Chrystusie, i o chwałach za nimi idących:
3.RAKOW.NTBadając się na który abo na jaki czas oznajmiał on, który w nich był, duch Christusów, świadcząc wprzód o onych które miały przyść na Christusa, utrapieniach, i za nimi idących sławach.
4.GDAŃSKA.1881Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej za tem chwale.
5.GDAŃSKA.2017Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
6.JACZEWSKIOni prorocy, Duchem Chrystusa napełnieni, oznaczyli czas cierpienia i chwały Chrystusowej;
7.MARIAWICIbadając to pilnie, na który albo na jaki czas wskazywał im Duch Chrystusowy, Który w nich był, przepowiadając im one męki, które na Chrystusa miały przyjść, i chwałę, która za niemi iść miała.
8.DĄBR.WUL.1973usiłując zrozumieć, na jaki czas i okoliczności wskazywał im Duch Chrystusowy, który zapowiadał cierpienia Chrystusa i następującą po nim chwałę.
9.DĄBR.GR.1961usiłując zrozumieć, na jaki czas i okoliczności wskazywał im Duch Chrystusowy, który zapowiadał cierpienia Chrystusa i następującą po nich chwałę.
10.TYSIĄCL.WYD5Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia.
11.BRYTYJKAStarając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.
12.POZNAŃSKAbadając, na kogo i na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusa, naprzód świadcząc o cierpieniach Chrystusa i o uwielbieniach, jakie po nich nastąpią.
13.WARSZ.PRASKAZastanawiali się nad tym, jaki będzie ów czas, na który wskazywał działający przez nich Duch Chrystusa. On to przepowiadał mające przyjść na Chrystusa naprzód cierpienie, a potem chwalebne wywyższenie.
14.KALETABadając_się, na który albo jaki czas objawiał [ten, który] w nich [był] duch Chrystusowy, świadcząc_pierwej [o tych] na Chrystusa utrapieniach i po tym chwale.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.badając, na jaki, albo na który czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, najpierw świadcząc o cierpieniach dla Chrystusa, a zaraz po nich o zaszczytach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę.
17.TOR.PRZ.2023Wypatrując, na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa, zapowiadający nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę;