« 1Pio 1:19 1 List Piotra 1:20 1Pio 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przejrzanego jednak przed założeni[e]m świata, lecz objawionego ostatnich czasów, dla was.
2.WUJEK.1923Acz przejrzanego przed założeniem świata, ale czasów ostatecznych okazanego dla was,
3.RAKOW.NTPrzeznanegoć przed założeniem świata, lecz objawionego tych ostatecznych czasów, dla was,
4.GDAŃSKA.1881Przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was,
5.GDAŃSKA.2017Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.
6.JACZEWSKIBaranek ten przed wieki się ofiarował, a tych ostatnich dni wam on swą łaskę objawił.
7.MARIAWICIprzeznaczonego jeszcze przed założeniem świata, ale w tych ostatnich czasach objawionego dla was,
8.DĄBR.WUL.1973który, choć był przeznaczony przed stworzeniem świata, w ostatnim dopiero czasie objawił się wam.
9.DĄBR.GR.1961który, choć był przeznaczony przed stworzeniem świata, dopiero u kresu czasów objawił się wam.
10.TYSIĄCL.WYD5On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was.
11.BRYTYJKAWprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,
12.POZNAŃSKABył on przewidziany wprawdzie już przed stworzeniem świata, ale został objawiony w czasach ostatecznych ze względu na was.
13.WARSZ.PRASKABył On co prawda ustanowiony [Odkupicielem] jeszcze przed stworzeniem świata, lecz ze względu na was objawił się dopiero w tych ostatnich czasach.
14.KALETARozpoznanego przed założeniem świata, objawionego zaś w ostatecznym czasie dla was,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, co został przewidziany przed początkiem świata, a został objawiony przy końcu czasów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył On na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach - ze względu na was,
17.TOR.PRZ.Przeznaczonego wprawdzie przed założeniem świata, lecz ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych,