« 1Pio 1:24 1 List Piotra 1:25 1Pio 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz słowo pańskie trwa na wieki. A to słowo jest (ono) które opowiedziano u was.
2.WUJEK.1923Lecz słowo Pańskie trwa na wieki. A to jest słowo, które wam jest przepowiadane.
3.RAKOW.NTLecz słowo Pańskie trwa na wieki; A to słowo jest ono, które przepowiedane jest u was.
4.GDAŃSKA.1881Ale słowo Pańskie trwa na wieki. A toć jest słowo, które wam jest zwiastowane.
5.GDAŃSKA.2017Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.
6.JACZEWSKIsłowo zaś Pańskie trwa na wieki. Słowo to, jako dobra nowina, wam ogłoszonem zostało.
7.MARIAWICIAle słowo Pańskie trwa na wieki. A słowem tem jest to, które jest wam opowiedziane.
8.DĄBR.WUL.1973A to jest właśnie słowo, które wam głosimy.
9.DĄBR.GR.1961A to jest właśnie owo słowo wam oznajmione.
10.TYSIĄCL.WYD5słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
11.BRYTYJKAAle Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.
12.POZNAŃSKAale słowo Pana trwa na wieki! Ono właśnie jest ogłoszoną wam dobrą nowiną.
13.WARSZ.PRASKASłowem tym zaś jest ogłoszona wam już Dobra Nowina.
14.KALETAAle słowo Pańskie trwa na wieki. Toć zaś jest słowo, [które] jest_zwiastowane wam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale sprawa Pana trwa na wieczność. A jest to sprawa, która dla was została ogłoszona w Ewangelii.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam ogłoszone.
17.TOR.PRZ.2023Ale Słowo Pana trwa na wieki. A tym Słowem jest to, co zostało ogłoszone wam w Ewangelii.