« 1Pio 1:4 1 List Piotra 1:5 1Pio 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzyśmy wmocy Bożej ustrzeżeni przez wiarę do zbawienia, (która jest) gotowa objawić się w ostatni czas.
2.WUJEK.1923Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu zgotowanemu, aby się okazało czasu ostatecznego.
3.RAKOW.NTKtórzy z mocy Bożej strzeżeni bywamy przez wiarę, ku zbawieniu, gotowemu aby się objawiło czasu ostatecznego.
4.GDAŃSKA.1881Którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego.
5.GDAŃSKA.2017Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.
6.JACZEWSKIMiejcie wiarę, a moc Boża zaprowadzi was do zbawienia, które przy końcu świata dla wszystkich ujawnionem zostanie.
7.MARIAWICIktórzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę do zgotowanego wam zbawienia, które w czasie ostatecznym będzie objawione
8.DĄBR.WUL.1973których przez wiarę strzeże potęga Boża, aby zbawienie zgotowane okazało się w ostatecznym czasie.
9.DĄBR.GR.1961których przez wiarę strzeże potęga Boża, aby zgotowane zbawienie objawiło się w chwili ostatecznej.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
11.BRYTYJKAKtórzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
12.POZNAŃSKAWy zaś strzeżeni jesteście mocą Bożą przez wiarę, aby przygotowane zbawienie objawiło się w czasie ostatecznym.
13.WARSZ.PRASKAWas bowiem, przez wiarę waszą, zachowuje Bóg mocą swoją do zbawienia, jakie ma być objawione w czasach ostatecznych,
14.KALETA[Którzy] mocą Bożą strzeżeni_bywacie przez wiarę ku zbawieniu zgotowanemu, [aby] było_objawione czasu ostatecznego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także was, którzy jesteście strzeżeni pośród mocy Boga z powodu wiary co do zbawienia; tak przygotowanego, aby zostało objawione w ostatecznym czasie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktórych Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie.
17.TOR.PRZ.Którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, gotowemu by zostać objawionym w ostatecznym czasie.