« Joz 21:9 Księga Jozuego 21:10 Joz 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synom Aaronowym wedle familii Kaath, Lewitskiego rodu; (bo im pierwszy los wyszedł),
2.GDAŃSKA.1881I dostały się synom Aaronowym z domów Kaatowych z synów Lewiego; bo im padł los pierwszy.
3.GDAŃSKA.2017I otrzymali je synowie Aarona, z rodzin Kehatytów, spośród synów Lewiego, gdyż dla nich padł pierwszy los.
4.CYLKOWZ rodów Kehatydów między potomkami Lewiego otrzymali potomkowie Arona - na nich bowiem pierwszy padł los,
5.KRUSZYŃSKIsynowie Aarona z rodów Kechatytów otrzymali z pośród synów Lewiego, ponieważ pierwszy los dla nich wypadł.
6.TYSIĄCL.WYD5Potomkom Aarona z rodu Kehatytów, potomków Lewiego, ponieważ na nich padł pierwszy los,
7.BRYTYJKAOtrzymali więc potomkowie Aarona z rodów Kehatytów, z potomków Lewiego – gdyż dla nich padł najpierw los –
8.POZNAŃSKASynom Aarona z rodu Kehatytów, potomków Lewiego - ponieważ na nich padł pierwszy los -
9.WARSZ.PRASKASynom Aarona z rodu Kehatytów, należących do pokolenia Lewiego, ponieważ na nich padł los jako na pierwszych, przyznano –
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z rodu Kehadydów pomiędzy potomkami Lewiego, potomkowie Ahrona – bowiem na nich pierwszy padł los – otrzymali:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ pierwszy los padł na potomków Aarona należących w plemieniu Lewiego do rodzin Kehatytów, oni jako pierwsi otrzymali: