« Joz 21:13 Księga Jozuego 21:14 Joz 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Jether i Estemo.
2.GDAŃSKA.1881I Jeter, i przedmieścia jego; Estemon, i przedmieścia jego;
3.GDAŃSKA.2017Jattir i jego pastwiska, Esztemoa i jego pastwiska;
4.CYLKOWJattyr wraz z wygonami przyległymi, Esztemona wraz z wygonami przyległymi.
5.KRUSZYŃSKIJattir wraz z jego wygonami, Esztemoa wraz z jego wygonami,
6.TYSIĄCL.WYD5Jattir z jego pastwiskami, Esztemoa z jego pastwiskami,
7.BRYTYJKAJattir wraz z jego pastwiskami, Esztemoa wraz z jego pastwiskami,
8.POZNAŃSKAJattir, Esztemoa,
9.WARSZ.PRASKAJattir z pastwiskami, Esztemoa z pastwiskami,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jattyr, wraz z przyległymi przedmieściami; Esztemonę, wraz z przyległymi przedmieściami;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej Jatir wraz z jego pastwiskami, Esztemoa wraz z jego pastwiskami,