« Joz 21:28 Księga Jozuego 21:29 Joz 21:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Jaramoth i Enganim, z przedmieściami ich, cztery miasta.
2.GDAŃSKA.1881Jaramot i przedmieścia jego, i Engannim i przedmieścia jego; miasta cztery.
3.GDAŃSKA.2017Jarmut i jego pastwiska oraz En-Gannim i jego pastwiska: cztery miasta.
4.CYLKOWJarmuth wraz z wygonami przyległymi i En Gannim wraz z wygonami przyległemi - miast cztery.
5.KRUSZYŃSKIJarmuth z jego wygonami, En-Gannim z jego wygonami: cztery miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Jarmut z jego pastwiskami, En-Gannim z jego pastwiskami, cztery miasta.
7.BRYTYJKAJarmut wraz z jego pastwiskami i En-Gannin wraz z jego pastwiskami, cztery miasta.
8.POZNAŃSKAJarmut i En-Gannim, cztery miasta łącznie z przyległymi pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAJarmut z jego pastwiskami i En–Gannim z jego pastwiskami; w sumie cztery miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jarmuth, wraz z przyległymi przedmieściami, i En Gannim, wraz z przyległymi przedmieściami – cztery miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJarmut wraz z jego pastwiskami, En-Ganin wraz z jego pastwiskami - cztery miasta.