« Joz 21:41 Księga Jozuego 21:42 Joz 21:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(21:40) Z ich przedmieściami, każde według domów rozdane.
2.GDAŃSKA.1881A miały te wszystkie miasta, każde z osobna, przedmieścia około siebie; a tak było około wszystkich onych miast.
3.GDAŃSKA.2017A każde z tych miast miało dokoła siebie pastwiska; tak było z każdym z tych miast.
4.CYLKOW(21:40) Składały się zaś wymienione miasta, każde z jednego miasta, wraz z wygonami przyległymi dokoła niego; stosuje się to do wszystkich wymienionych miast.
5.KRUSZYŃSKIByły owe miasta każde z nich miastem ze swoimi wygonami dookoła, tak jest ze wszystkimi tymi miastami.
6.TYSIĄCL.WYD5Każde z tych miast obejmowało samo miasto i jego pastwiska dokoła. To samo odnosi się do wszystkich wymienionych miast.
7.BRYTYJKAA każde takie miasto składało się z samego miasta i leżącego wokoło niego pastwiska. Tak było z każdym z tych miast.
8.POZNAŃSKAKażde [ze wspomnianych] miast obejmowało teren samego miasta i przyległe pastwiska. Odnosi się to do wszystkich wyżej wymienionych miast.
9.WARSZ.PRASKAKażde z tych miast obejmowało także okoliczne pastwiska. Odnosi się to do wszystkich miast [lewickich].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:40) A wymienione miasta składały się – każde z jednego miasta, wraz z przyległymi wokół niego przedmieściami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKażda z tych posiadłości obejmowała samo miasto oraz przynależne do niego pastwiska.