« Joz 21:44 Księga Jozuego 21:45 Joz 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(21:43) Ani jedno słowo, które im był obiecał spełnić, nie chybiło: ale się rzeczą wypełniło wszystko.
2.GDAŃSKA.1881Nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów dobrych, które obiecał Pan domowi Izraelskiemu; wszystko się wypełniło.
3.GDAŃSKA.2017Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które PAN obiecał domowi Izraela; wszystko się wypełniło.
4.CYLKOW(21:43) Nie chybiło żadne z wszystkich przyrzeczeń, które dał Wiekuisty domowi Israela: wszystko się spełniło.
5.KRUSZYŃSKIZe wszystkich słów dobrych, które Bóg wyrzekł do domu Izraelowego, żadne nie chybiło, lecz każde się spełniło.
6.TYSIĄCL.WYD5Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła.
7.BRYTYJKANie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie.
8.POZNAŃSKANie przepadła żadna ze wszystkich pomyślnych obietnic, którymi Jahwe obdarzył Dom Izraela; wszystkie się wypełniły.
9.WARSZ.PRASKAI tak wypełniły się wszystkie owe wiekopomne obietnice, które Jahwe uczynił synom Izraela. Żadna z tych obietnic nie została próżna. Wszystkie się spełniły.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:43) Nie chybiło żadne ze wszystkich przyrzeczeń, które WIEKUISTY dał domowi Israela; wszystko się spełniło.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zawiodło żadne słowo żadnej z tych dobrych obietnic, które PAN złożył domowi Izraela - spełniło się wszystko.