« Joz 21:8 Księga Jozuego 21:9 Joz 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A z pokolenia synów Juda i Symeon dał Jozue miasta, których te są imiona:
2.GDAŃSKA.1881A tak dali z pokolenia synów Judowych, i z pokolenia synów Symeonowych te miasta, których tu imiona położone są.
3.GDAŃSKA.2017Dali z pokolenia synów Judy i z pokolenia synów Symeona następujące miasta wymienione z nazwy.
4.CYLKOWOdstąpili mianowicie od pokolenia Judejczyków i od pokolenia Szymeonidów miasta następujące, imiennie wyłuszczone,
5.KRUSZYŃSKIDali tedy z pokolenia synów Judy i z pokolenia synów Symeona miasta następujące, imiennie wyszczególnione;
6.TYSIĄCL.WYD5Odstąpili im więc z pokolenia potomków Judy i potomków Symeona następujące miasta imiennie wyszczególnione.
7.BRYTYJKADali tedy z własności plemienia synów Judy i plemienia synów Symeona następujące miasta, wymienione z nazwy.
8.POZNAŃSKAZ pokolenia Judy i Symeona oddano miasta o [niżej] podanych nazwach:
9.WARSZ.PRASKAZ posiadłości pokolenia synów Judy i Symeona przyznano wyliczone według nazw następujące miasta:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od pokolenia Judejczyków oraz od pokolenia Szymeonidów otrzymali następujące, imiennie wybrane miasta:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPlemię Judy i plemię Symeona przekazało następujące, wymienione z nazwy miasta.