« 1Krn 15:12 1 Księga Kronik 15:13 1Krn 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby jako na początku, bo tedy nie byliście przy tem, ranił nas Pan, tak i ninie bądź, ❬niesłusznego❭ niecso wam czynić.
2.WUJEK.1923Aby, jako z przodku, (że was nie było), skarał nas Pan, tak się i teraz nie stało, gdybyśmy co niesłusznego czynili.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem iżeście tego pierwej nie uczynili, uczynił rozerwanie Pan, Bóg nasz, między nami; bośmy go nie szukali według przystojności.
4.GDAŃSKA.2017Ponieważ za pierwszym razem tego nie uczyniliście, PAN, nasz Bóg, zesłał na nas nieszczęście, bo nie szukaliśmy go tak, jak należy.
5.KRUSZYŃSKIPonieważ nie wyście byli z początku, Jahwe, Bóg nasz, pokarał nas żeśmy nie szukali jego prawa".
6.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bo się Go nie zapytaliśmy, jak należało.
7.BRYTYJKAPonieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan, Bóg nasz, na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o niego należycie.
8.POZNAŃSKAZa pierwszym bowiem razem nie było was z nami i dlatego Bóg nasz zesłał na nas nieszczęście, bo nie postąpiliśmy względem Niego zgodnie z Prawem.
9.WARSZ.PRASKAPonieważ za pierwszym razem nie wyście to czynili, ukarał nas Jahwe, nasz Bóg, bo nie postępowaliśmy tak, jak On nam nakazał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ nie zrobiliście tego przedtem, WIEKUISTY, nasz Bóg, uczynił pomiędzy nami rozdarcie, gdyż Go nie szukaliśmy, zgodnie z tym, co jest właściwe.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa pierwszym razem nie było was przy tym, jak PAN, nasz Bóg, rozgniewał się na nas za to, że nie zadbaliśmy o Jego wytyczne tak, jak należy.