« 1Krn 15:1 1 Księga Kronik 15:2 1Krn 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzekł Dawid: „Niesłuszno jest, aby ot jacykogo niesiona była skrzynia boża, jedzinie ot sług kościelnych, jeż to zwolił Pan ku noszeniu jej a ku posługowaniu sobie aż na wieki.
2.WUJEK.1923Tedy rzekł Dawid: Nie godzi się, żeby lada kto nosił skrzynię Bożą jedno Lewitowie, które obrał Pan, aby ją noslii i służyli mu aż na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Dawid: Niegodzi się nosić skrzyni Bożej jedno Lewitom. Tych bowiem obrał Pan, aby nosili skrzynię Bożą, i służyli mu aż na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Dawid powiedział: Nie wolno nikomu nosić arki Boga oprócz Lewitów. Ich bowiem wybrał PAN, aby nosili arkę Boga i aby służyli mu na wieki.
5.KRUSZYŃSKIPodówczas rzekł Dawid: "Do noszenia arki Bożej są tylko lewici, albowiem ich wybrał Bóg do noszenia arki Bożej i do obsługiwania jej aż nazawsze".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł Dawid: Nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki.
7.BRYTYJKAPotem rzekł Dawid: Nie wolno nosić Skrzyni Bożej nikomu, jak tylko Lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia Skrzyni Pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze.
8.POZNAŃSKANastępnie rzekł: - Nie godzi się nikomu nosić Arki Boga prócz lewitów, ponieważ ich to wybrał Bóg do noszenia Arki Bożej i służenia jej na zawsze.
9.WARSZ.PRASKAWydał też zarządzenie: Arkę Bożą mogą nosić tylko lewici, ponieważ to ich przeznaczył Bóg do noszenia arki i obsługiwania jej po wszystkie czasy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Dawid powiedział: Skrzyni Boga nie poniosą tylko Lewici. Mimo, że ich wybrał WIEKUISTY, aby nosili Skrzynię Boga oraz służyli mu na wieki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem powiedział: Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko Lewitom, gdyż to ich raz na zawsze wybrał PAN do noszenia skrzyni PANA i do jej obsługiwania.