« 1Krn 15:23 1 Księga Kronik 15:24 1Krn 15:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Sebenijasz a Jozafat, a Natanael, a Amasy, a Zacharyjasz, a Banajasz, a Elijezer, kapłani trąbili trąbami przed skrzynią bożą a Obededom a Achymaas byli wrotni skrzynie.
2.WUJEK.1923A Sebeniasz i Jozaphat i Nathanael i Amasaj i Zacharyasz i Banajasz i Eliezer kapłani trąbili w trąby przed skrzynią Bożą: a Obededom i Jehiasz byli odźwiernymi skrzynie.
3.GDAŃSKA.1881A Sebanijasz i Jozafat, i Natanael, i Amasaj, i Zacharyjasz, i Benajasz, i Eliezer, kapłani, trąbili w trąby przed skrzynią Bożą; ale Obededom i Jechyjasz byli odźwiernymi u skrzyni.
4.GDAŃSKA.2017A kapłani: Szebaniasz, Joszafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na trąbach przed arką Boga, a Obed-Edom i Jechiasz byli odźwiernymi przy arce.
5.KRUSZYŃSKISzebaniachu, Jozafat, Netanijel, Amasaj, Zachariasz, Benajachu i Elijezer kapłani trąbili w trąby przed arką Bożą; Obededom zaś i Jehija byli oddźwiernymi przy arce.
6.TYSIĄCL.WYD5Kapłani: Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na trąbach przed Arką Bożą, a Obed-Edom i Jechiasz byli odźwiernymi przy arce.
7.BRYTYJKAKapłani: Szebaniasz, Joszafat, Natanael, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer trąbili na trąbach przed Skrzynią Bożą, a Obed Edomczyk i Jechiasz byli odźwiernymi przy Skrzyni.
8.POZNAŃSKAKapłani: Szebanjahu, Joszafat, Netanel, Amasaj, Zakarjahu, Benajahu i Eliezer grali przed Arką Bożą na trąbach. Obed-Edom i Jechijja byli odźwiernymi przy Arce.
9.WARSZ.PRASKAKapłani: Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Elizer grali przed arką Bożą na trąbach. Obed–Edom i Jechiasz byli również odźwiernymi przy arce.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast kapłani: Szebanjasz, Joszafat, Nathanael, Amasaj, Zacharjasz, Benajasz i Eliezer, trąbili w trąby przed Skrzynią Boga. Również Obed Edom i Jechiasz byli stróżami przy skrzyni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA kapłani: Szebaniasz, Joszafat, Netanel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na trąbach przed skrzynią Bożą, Obed-Edom zaś oraz Jechiasz byli odźwiernymi przy skrzyni.