« 1Krn 15:27 1 Księga Kronik 15:28 1Krn 15:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wszytek Israhel wiozł skrzynię zaślubienia bożego w śpiewaniu a w źwięku trąbnem, a trąbami a w zwoncech, a ręczni❬ca❭mi i rotami zrownawając się.
2.WUJEK.1923A wszystek Izrael prowadził skrzynię przymierza Pańskiego z weselem i z dźwiękiem kornetu i z trąbami i z cymbały i z arfami i z cytrami, grając.
3.GDAŃSKA.1881A tak wszystek Izrael prowadził skrzynię przymierza PaOskiego z weselem, i z hukiem kornetu, i trąby, i cymbałów, grając na lutniach i na cytrach.
4.GDAŃSKA.2017I w ten sposób cały Izrael prowadził arkę przymierza PANA wśród radosnych okrzyków, przy dźwięku kornetu, trąb i cymbałów, grając na cytrach i harfach.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy Izraelici biorący udział w przenoszeniu arki przymierza Bożego z okrzykiem radosnym, przy głosie trąb i kornetów grali na cytrach i harfah.
6.TYSIĄCL.WYD5Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach.
7.BRYTYJKATak tedy cały Izrael sprowadził Skrzynię Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, przy dźwięku rogów i trąb, i cymbałów, przy grze na harfach i cytrach.
8.POZNAŃSKACały Izrael brał udział w przeniesieniu Arki Przymierza Jahwe wśród radosnych okrzyków, przy graniu rogu, dźwięku trąb, cymbałów, harf i cytr.
9.WARSZ.PRASKAI tak prowadzili synowie Izraela Arkę Przymierza wśród radosnych okrzyków i dźwięku trąb, cymbałów, cytr i harf.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc cały Israel z weselem prowadził Skrzynię Przymierza WIEKUISTEGO; z dźwiękiem kornetu, trąby oraz cymbałów, grając na lutniach i cytrach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób cały Izrael przeniósł skrzynię Przymierza z PANEM. Działo się to przy radosnych okrzykach, przy dźwiękach rogu, trąb i cymbałów, przy głośnej grze na lutniach i cytrach.