« 1Krn 15:2 1 Księga Kronik 15:3 1Krn 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zgromadził wszytek Israhel do Jerusalema, aby przyniesiona była skrzynia boża na swe miasto, ktoreż jej przyprawił był
2.WUJEK.1923I zebrał wszystek lud Izraelski do Jeruzalem, aby przyniesiono skrzynię Bożą na miejsce swe, które jéj był nagotował.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż zebrał Dawid wszystkiego Izraela do Jeruzalemu, aby przeniósł skrzynię Pańską na miejsce jej, które jej był zgotował.
4.GDAŃSKA.2017Dawid więc zebrał całego Izraela w Jerozolimie, aby przenieść arkę PANA na miejsce, które dla niej przygotował.
5.KRUSZYŃSKII zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów do Jeruzalem na przeniesienie arki Bożej na jej miejsce, które dla niej wybrał.
6.TYSIĄCL.WYD5I zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował.
7.BRYTYJKANastępnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jeruzalemie, aby sprowadzić Skrzynię Pańską na miejsce, które dla niej przygotował.
8.POZNAŃSKAZgromadził więc Dawid całego Izraela w Jeruzalem, aby dokonać przeniesienia Arki Jahwe na miejsce dla niej przygotowane.
9.WARSZ.PRASKAZwołał tedy Dawid cały Izrael do Jerozolimy, żeby przenieść arkę Jahwe na miejsce, które dla niej przygotował.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Dawid zebrał do Jeruszalaim całego Israela, aby przeniósł Skrzynię WIEKUISTEGO na miejsce, które jej przygotował.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Dawid zgromadził w Jerozolimie całego Izraela, aby wnieść skrzynię PANA do miejsca, które dla niej przygotował.