« DzA 14:8 Dzieje Apostolskie 14:9 DzA 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten słuchał Pawła mówiącego. Który wejrzawszy nań a ujrzawszy, iż wiarę ma zdrów być,
2.WUJEK.1923(14:8) Ten słuchał Pawła mówiącego; który nań patrząc i widząc, że miał wiarę, aby był uzdrowion,
3.RAKOW.NTTen słuchał Pawła mówiącego; który pilnie patrząc nań, i ujźrzawszy że wiarę ma iż mógł być zachowan.
4.GDAŃSKA.1881Ten słuchał Pawła mówiącego; który nań pilnie patrząc i widząc, iż miał wiarę, żeby mógł być uzdrowiony,
5.GDAŃSKA.2017Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym;
6.JACZEWSKI(14:8) Słuchał on Pawła przemawiającego, który go dostrzegł i zauważył nawet, że on kaleka ma wielką wiarą i godzien jest uzdrowienia;
7.SZCZEPAŃSKI(14:8) Słuchał on przemowy Pawła, który spojrzawszy na niego i widząc, że ma wiarę w uzdrowienie,
8.DĄBR.WUL.1973(14:8) Słuchał on Pawła przemawiającego. A (Paweł) spojrzawszy nań bacznie i widząc, że ma wiarę i może być uzdrowiony,
9.DĄBR.GR.1961Słuchał on przemawiającego Pawła. A ten spojrzawszy na niego bacznie i widząc, że wierzy w swe uzdrowienie,
10.TYSIĄCL.WYD5Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia,
11.BRYTYJKASłuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony,
12.POZNAŃSKASłuchał on przemówienia Pawła, który spojrzał na niego przenikliwym wzrokiem, a przekonany, że ma wiarę, dzięki której może być uzdrowiony,
13.WARSZ.PRASKABył on także wśród słuchających nauki Pawła. W pewnej chwili [Paweł] widząc, że człowiek ten posiada wiarę potrzebną do uzdrowienia,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten usłyszał mówiącego Pawła, który spojrzał na niego i zobaczył, że ma wiarę by zostać uzdrowionym;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek ten słuchał przemówienia Pawła, a Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowiony,
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten słuchał przemawiającego Pawła, który patrząc uważnie na niego, i widząc, że ma wiarę, by zostać uzdrowionym,