« 2Sam 11:9 2 Księga Samuela 11:10 2Sam 11:11 » 

1.WUJEK.1923I dano znać Dawidowi od powiadających: Nie szedł Uryasz do domu swego. I rzekł Dawid do Uryasza: Azaś nie z drogi przyszedł? czemużeś nie szedł do domu twego?
2.GDAŃSKA.1881I opowiedziano Dawidowi, mówiąc: Nie szedłci Uryjasz do domu swego. I rzekł Dawid do Uryjasza: Azażeś ty nie z drogi przyszedł? przeczżeś wżdy nie szedł do domu twego?
3.GDAŃSKA.2017I doniesiono Dawidowi: Uriasz nie poszedł do swego domu. Dawid zapytał Uriasza: Czy nie przybyłeś z podróży? Czemu więc nie poszedłeś do swego domu?
4.CYLKOWGdy tedy doniesiono Dawidowi: Nie zstąpił Urya do domu swego, zapytał się Dawid Uryi: Wszak z drogi przybywasz - czemu nie zstępujesz do domu swojego?
5.KRUSZYŃSKII powiadomiono Dawida, mówiąc: "Urjasz nie zstąpił do swego domu". I rzekł Dawid do Urjasza: "Czyż nie przybyłeś z drogi, dlaczego nie zstąpiłeś do swego domu?"
6.TYSIĄCL.WYD5Przekazano wiadomość Dawidowi: Uriasz nie zszedł do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza: Czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie zszedłeś do swego domu?
7.BRYTYJKAI doniesiono Dawidowi: Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi: Czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu?
8.POZNAŃSKAPowiadomiono o tym Dawida: - Nie poszedł Uriasz do swego domu. Zapytał Dawid Uriasza: - Czyż nie przybywasz z drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swego domu?
9.WARSZ.PRASKANatychmiast powiadomiono Dawida, że Uriasz nie poszedł do swego domu. Powiedział Dawid do Uriasza: Przecież ty wracasz z [dalekiej] podróży. Dlaczego nie poszedłeś do własnego domu?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy doniesiono Dawidowi, że Urja nie zszedł do swego domu, Dawid zapytał się Urji: Przecież przybywasz z drogi; czemu nie schodzisz do swego domu?
11.EIB.BIBLIA.2016Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał: Czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu?