« 2Sam 11:4 2 Księga Samuela 11:5 2Sam 11:6 » 

1.WUJEK.1923I wróciła się do domu swego, płód począwszy; i posławszy oznajmiła Dawidowi i rzekła: Poczęłam.
2.GDAŃSKA.1881I poczęła ona niewiasta, a posławszy oznajmiła Dawidowi, i rzekła: Jam brzemienną.
3.GDAŃSKA.2017Kobieta ta poczęła, więc posłała, by zawiadomić Dawida: Jestem brzemienna.
4.CYLKOWAle kobieta ta poczęła. Posłała tedy do Dawida i zawiadomiła Dawida, mówiąc: Poczęłam.
5.KRUSZYŃSKITa kobieta poczęła. A posławszy, oznajmiła Dawidowi i rzekła: "Poczęłam".
6.TYSIĄCL.WYD5Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: Jestem brzemienna.
7.BRYTYJKAKobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści: Poczęłam.
8.POZNAŃSKAKobieta ta poczęła; posłała więc, by zawiadomić Dawida: - Jestem brzemienna.
9.WARSZ.PRASKAGdy okazało się, że jest brzemienna, powiadomiła o tym Dawida, mówiąc: Jestem brzemienna!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz ta kobieta poczęła. Zatem posłała do Dawida oraz zawiadomiła Dawida, mówiąc: Poczęłam.
11.EIB.BIBLIA.2016Wkrótce okazało się, że Batszeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi: Jestem w ciąży.