« 2Moj 38:31 2 Księga Mojżeszowa 39:1 2Moj 39:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z hiacyntu zasię, z szarłatu, z karmazynu i bisioru poczynił szaty, w któreby się obłóczył Aaron, kiedy służył w świątnicy, jako przykazał Pan Mojżeszowi.
2.GDAŃSKA.1881Także z hijacyntu i z szarłatu, z karmazynu dwa kroć farbowanego poczynili szaty do usługi, ku usługiwaniu w świątnicy. Urobili też szaty święte Aaronowi, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.2017Także z błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu zrobili szaty do służby, do posługiwania w świątyni. Zrobili też święte szaty dla Aarona, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
4.CYLKOWA z błękitu i purpury i karmazynu zrobili szaty przetykane, do służby w świątyni; zrobili téż szaty święte dla Ahrona, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
5.KRUSZYŃSKIZ hjacyntu, purpury i karmazynu uczyniono szaty obrzędowe do służby w świątyni; uczyniono też szaty święte dla Aarona, jako Pan rozkazał Mojżeszowi.
6.MIESESZ błękitu, szkarłatu i karmazynu sporządzili szaty przetykane, ażeby pełnić służbę niemi w Świątyni, sporządzili też szaty święte dla Arona, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Wykonano też szaty z drogocennej tkaniny z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu do [pełnienia] służby w przybytku. Wykonano również szaty święte dla Aarona, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
8.BRYTYJKAZ fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu zrobili szaty haftowane do służby w świątyni; zrobili też szaty święte dla Aarona, jak nakazał Pan Mojżeszowi.
9.POZNAŃSKAZ jasnej i ciemnej purpury oraz karmazynu sporządzili uroczyste szaty do służby w Przybytku. Sporządzili więc święte szaty dla Aarona, jak to Jahwe polecił Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAZ purpury fioletowej, z purpury czerwonej i z karmazynu wykonano święte szaty do posługi w przybytku oraz szaty kapłańskie dla Aarona, według wskazań danych przez Jahwe Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z błękitu, purpury i karmazynu zrobili przetykane szaty do służby w świętym miejscu; zrobili też święte szaty dla Ahrona, tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.
12.EIB.BIBLIA.2016Z fioletowej i szkarłatnej purpury oraz z karmazynu [pracujący pod kierunkiem Besalela znawcy rzemiosła] sporządzili haftowane szaty do służby w miejscu świętym, a w tym - zgodnie z poleceniem PANA - święte szaty dla Aarona.