« 2Moj 39:29 2 Księga Mojżeszowa 39:30 2Moj 39:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywiązali ją do czapki sznurem hiacyntowym, jako był Pan przykazał Mojżeszowi.
2.GDAŃSKA.1881Do tego uczynili blachę korony świętobliwości ze złota szczerego, i wyrysowali na niej robotą rytą, jako pieczęci rzezaną Świętość Panu.
3.GDAŃSKA.2017Zrobili też blaszkę do świętej korony ze szczerego złota i wyryli na niej napis jak na pieczęci: Świętość PANU.
4.CYLKOWI zrobili téż diadem, koronę świętą ze złota szczerego, i napisali na niej pismem, rzeźbą pieczętarską: Święte Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIUczyniono też lamę, koronę świętą ze złota czystego, i umieszczono na niej pismo wyryte na wzór pieczęci: Świętość Jahwy.
6.MIESESSporządzili djadem korony świętej ze szczerego złota, umieścili napis na niej pismem, jak się wyrzyna pieczęć: „Świętość Wiekuistemu”,
7.TYSIĄCL.WYD5Wykonano też ozdobę z czystego złota, w kształcie kwiatu, i wyrzeźbili na niej, jak się rzeźbi na pieczęci: Poświęcony Panu.
8.BRYTYJKAZrobili wreszcie diadem, koronę świętą ze szczerego złota, i wypisali na nim, jak się ryje na pieczęciach, napis: Poświęcony Panu.
9.POZNAŃSKAWykonali też diadem, koronę świętą, ze szczerego złota i wyryli na nim napis: "Święty dla Jahwe".
10.WARSZ.PRASKAPrzygotowano ponadto pięknie zdobiony złotem diadem święty i wypisano na nim, tak jak się to robi na pieczęciach, słowa: Świętość dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zrobili również diadem, świętą koronę ze szczerego złota i napisali na niej pismem, roboty jak z pieczątek: Święte WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Potem sporządzono szczerozłoty diadem, oznakę poświęcenia. Widniał na niej napis wyryty jak na pieczęci: Poświęcony PANU.