« Psal 55:12 Księga Psalmów 55:13 Psal 55:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:14) Ty zaprawdę człowiek jednej myśli, wodz moj i znaniec moj,
2.PS.PUŁAWSKI(54:14) Ale ty, człowiecze jeden se mną, wodz moj i znaniec moj,
3.WUJEK.1923(55:14) Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój:
4.GDAŃSKA.1881(55:14) Ale ty, człowiecze mnie równy, wodzu mój, i znajomy mój.
5.GDAŃSKA.2017Ale ty, człowiek równy mi, mój wódz i przyjaciel.
6.GÖTZE.1937(55:14) Ale, że ty nim jesteś, człowiecze mnie równy, przyjacielu mój i zaufany mój,
7.CYLKOW(55:14) Lecz ty mąż rówiennik mój, towarzysz i przyjaciel mój.
8.KRUSZYŃSKI(55:14) Ale ty, człowiecze, któryś jest mnie równy, doradca mój i znajomy mój!
9.ASZKENAZY (55:14) Lecz ty, człek, jako ja. mój przyjaciel i mój zaufany.
10.SZERUDA(55:14) Ale ty, człowiek mnie równy, przyjaciel i powiernik mój,
11.TYSIĄCL.WYD1(54:14) Lecz to byłeś ty: mój towarzysz, przyjaciel mój zaufany,
12.TYSIĄCL.WYD5(55:14) Lecz to jesteś ty, równy mi, przyjaciel, mój zaufany,
13.BRYTYJKA(55:14) Ale ty, człowiek równy mnie, Powiernik mój i przyjaciel,
14.POZNAŃSKA(55:14) Ale ty - człowiek mi bliski, przyjaciel mój i powiernik,
15.WARSZ.PRASKAAle tu chodzi o ciebie, człowieka z mojego otoczenia, o przyjaciela, któremu ufałem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:14) Lecz ty, mój rówieśnik i mąż, towarzysz i mój przyjaciel,
17.EIB.BIBLIA.2016(55:14) Ale to ty, człowiek taki jak ja, Przyjaciel, bliski i znany,