« Psal 55:18 Księga Psalmów 55:19 Psal 55:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:21) Wysłusza Bog i uśmierzy je, jenże jest przed wieki. (54:22a) Nie jest wiem jim przemienienie ani są sie bali Boga;
2.PS.PUŁAWSKI(54:21) Wysłucha Bog i uśmierzy je, jenże jest przed wieki. (54:22a) Bo jim nie jest przemienie❬nie❭ i nie bali sie Boga;
3.WUJEK.1923(55:20) Wysłucha Bóg, i uniży je, który jest przed wieki; bo niemasz im odmiany, i nie bali się Boga.
4.GDAŃSKA.1881(55:20) Wysłucha Bóg i utrapi ich, (jako ten, który siedzi od wieku.Sela.) przeto, że nie masz w nich poprawy, ani się Boga boją.
5.GDAŃSKA.2017Bóg wysłucha i będzie ich trapić ten, który trwa od wieków. Sela. Bo nie poprawiają się i nie boją się Boga.
6.GÖTZE.1937(55:20) Bóg usłyszy mię i upokorzy ich, On, który od wieków króluje; — Sela — dlatego, że nie widać u nich zmiany i Boga się nie boją.
7.CYLKOW(55:20) Usłyszy Pan i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. - Sela. - Przeto że przemian nie doznali, nie obawiają się Pana.
8.KRUSZYŃSKI(55:20) Wysłucha Bóg i uśmierzy ich, jako siedzący od wieku. - SELAh. Przeto, że niemasz w nich poprawy, ani się Boga boją.
9.ASZKENAZY (55:20) Wysłucha Wszechmocny i da im odpowiedź, owszem ten, co trwa od czasów niepamiętnych. Selah im, którzy nie znają przemian ani bojaźni bożej.
10.SZERUDA(55:20) Bóg wysłucha i upokorzy ich, On, który panuje od wieku. Sela. Nie ma bowiem u nich poprawy i nie boją się Boga.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:20) Usłyszy Bóg i poniży ich Ten, który króluje od wieków; {Sela.} bo się nie nawracają i nie boją Boga:
12.TYSIĄCL.WYD5(55:20) Usłyszy Bóg i poniży ich Ten, który zasiada na tronie od początku, Sela; bo nie ma w nich opamiętania i nie boją się Boga.
13.BRYTYJKA(55:20) Bóg usłyszy i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. Sela. Nie ma bowiem u nich poprawy I nie boją się Boga.
14.POZNAŃSKA(55:20) Bóg mnie wysłucha i poniży ich, On, który od wieków króluje, bo się nie chcą nawrócić i nie znają bojaźni Bożej.
15.WARSZ.PRASKAMnie wysłucha, a ich poniży Pan Bóg, Ten, co na tronie zasiada od wieków. Pauza Bo nie nawrócili się i nie żyli bogobojnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:20) Bóg usłyszy oraz ich upokorzy; On, który panuje od wieczności. Sela. Dlatego, że nie doznali przemian oraz nie obawiają się Boga,
17.EIB.BIBLIA.2016(55:20) Bóg mnie usłyszy i ich upokorzy - przecież On panuje od początku. Sela. Bo u nich nie widać przemiany I nie boją się na myśl o Bogu.