« Psal 55:8 Księga Psalmów 55:9 Psal 55:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:9) Rozdrzesz, Gospodnie, rozdziel języki jich, bo jeśm widział lichotę i przeciwomołwę[c] w mieście.
2.PS.PUŁAWSKI(54:9) Zagładź, Gospodnie, i rozdziel języki jich, bo jeśm widział złość i przeciwność w mieście.
3.WUJEK.1923(55:10) Zrzuć, Panie, rozdziel ich języki; bom widział nieprawość i spór w mieście.
4.GDAŃSKA.1881(55:10) Zatrać ich, Panie! rozdziel język ich; bom widział bezprawie i rozruch w mieście.
5.GDAŃSKA.2017Zniszcz, Panie, rozdziel ich język, bo widzę przemoc i niezgodę w mieście.
6.GÖTZE.1937(55:10) Zgładź ich, Panie; uczyń niezgodnemi języki ich; bo widzę przemoc i spór w mieście.
7.CYLKOW(55:10) Zniwecz Panie rozdziel język ich, bo widzę grabież i rozbój w mieście.
8.KRUSZYŃSKI(55:10) Pochłoń ich, Panie, podziel ich języki, albowiem widziałem bezprawie i kłótnie w mieście.
9.ASZKENAZY (55:10) Przewrócił Pan, rozszczepił ich język, bo widziałem gwałt i swary w stolicy.
10.SZERUDA(55:10) Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, gdyż widzę gwałt i waśń w mieście!
11.TYSIĄCL.WYD1(54:10) O Panie, rozprosz, rozdziel ich języki; bo w mieście widzę przemoc i niezgodę:
12.TYSIĄCL.WYD5(55:10) O Panie, rozprosz, rozdziel ich język; bo widzę przemoc i niezgodę w mieście.
13.BRYTYJKA(55:10) Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, Gdyż widzę gwałty i waśnie w mieście!
14.POZNAŃSKA(55:10) Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, bo widzę w mieście przemoc i swary.
15.WARSZ.PRASKAO Panie, pomieszaj, rozprosz ich języki, bo w mieście widzę tylko gwałt i niezgodę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:10) Zniwecz ich, Panie, rozdziel ich język, gdyż w mieście widzę grabież i rozbój.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:10) Pochłoń ich, Panie, pomieszaj języki, Gdyż widzę w mieście gwałt i spór.