« 1Jan 2:29 1 List Jana 3:1 1Jan 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BAczcie jaką miłość dał nam ociec, abychmy dziećmi Bożymi zwani byli. Przeto świat niezna nas, że jego nie zna.
2.WUJEK.1923Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna.
3.RAKOW.NTBaczcie jakową miłość dał nam on Ociec, abyśmy dziećmi Bożymi nazywani byli; Dla tego świat nie zna nas, iż nie poznał jego.
4.GDAŃSKA.1881Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożemi nazwani byli. Dlategoć świat nie zna nas, iż onego nie zna.
5.GDAŃSKA.2017Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna.
6.JACZEWSKIPatrzcie, jakto nas Bóg umiłował, iż nam dozwolił nietylko mianować się, ale i być synami swoimi.
7.MARIAWICIUważcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazywamy się i że jesteśmy synami Bożymi. I dlatego świat nas nie zna, że Boga nie zna.
8.DĄBR.WUL.1973Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, żeśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i że nimi jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że nie zna i jego.
9.DĄBR.GR.1961Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi; i jesteśmy nimi. Dlatego nie zna nas świat, że i Jego nie poznał.
10.TYSIĄCL.WYD5Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
11.BRYTYJKAPatrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
12.POZNAŃSKAPatrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy (nimi). A świat dlatego nas nie zna, ponieważ i Jego nie poznał.
13.WARSZ.PRASKAPatrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec; dzięki temu zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A jeżeli świat nas nie uznaje, to tylko dlatego, że nie zna on również i Ojca.
14.KALETAPatrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożymi nazwani_byli i jesteśmy. Dla tego świat nie zna was, gdyż nie zna jego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spójrzcie, jaką miłość podarował nam Ojciec abyśmy zostali nazwani dziećmi Boga. Z tego powodu ten świat nas nie rozumie, bo Go nie poznał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec! Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi! Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał.
17.TOR.PRZ.Zobaczcie, jaką miłość daje nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Świat dlatego nas nie zna, ponieważ Jego nie poznał.