« 1Jan 3:9 1 List Jana 3:10 1Jan 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtym jawne są dzieci Boże, i dzieci diabłowe. Wszelki kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i kto niemiłuje brata swego.
2.WUJEK.1923Przez to jawni są synowie Boży i synowie djabelscy. Wszelki, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.
3.RAKOW.NTW tym znaczne są dzieci Boże, i dzieci dyabłowe. Wszelki który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.
4.GDAŃSKA.1881Po tem poznać dziatki Boże i dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.
5.GDAŃSKA.2017Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
6.JACZEWSKIOto są cechy, po których możecie poznać synów Bożych i synów djabelskich. Kto jest niesprawiedliwy i kto nie miłuje brata swego, ten nie jest z Boga.
7.MARIAWICIPo tem znać synów Bożych i synów dyabelskich. Każdy, kto nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga, także i ten, kto nie miłuje brata swego.
8.DĄBR.WUL.1973Przez to dają się poznać synowie Boży i synowie diabelscy. Każdy, kto nie jest sprawiedliwy i nie miłuje brata swego, nie jest z Boga,
9.DĄBR.GR.1961Przez to dają się poznać synowie Boży i synowie diabelscy. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, kto nie miłuje brata swego – nie jest z Boga.
10.TYSIĄCL.WYD5Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11.BRYTYJKAPo tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
12.POZNAŃSKAPo tym można rozpoznać dzieci Boże i dzieci diabła: każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie i nie miłuje brata swego, ten nie pochodzi od Boga.
13.WARSZ.PRASKAA oto po czym można odróżnić dzieci Boże od synów diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, podobnie zresztą jak i ten, kto nie miłuje swego brata – nie jest z Boga.
14.KALETAPo tym poznane są dziatki Boże i dziatki diabelskie. Wszelki, [który] nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i [który] nie miłuje brata swego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym są widoczne dzieci Boga i dzieci tego oszczerczego. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości i nie miłuje swojego brata nie jest z Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata.
17.TOR.PRZ.Po tym poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata.