« 1Jan 3:10 1 List Jana 3:11 1Jan 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abychmy miłowali jeden drugiego.
2.WUJEK.1923Albowiem to jest opowiadanie, któreście słyszeli od początku, abyście jeden drugiego miłowali.
3.RAKOW.NTIż to jest poselstwo króreście słyszeli od początku, abyśmy miłowali jedni drugich.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.
5.GDAŃSKA.2017To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować.
6.JACZEWSKIJednem z pierwszych przykazań, jakie otrzymaliście, jest to, abyście się wzajemnie miłowali;
7.MARIAWICIAlbowiem to jest zwiastowanie, któreście słyszeli od początku, żebyście się zobopólnie miłowali.
8.DĄBR.WUL.1973albowiem ta jest nowina, którąście słyszeli od początku, abyście się wzajemnie miłowali.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem ta jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.
10.TYSIĄCL.WYD5Taka bowiem jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować.
11.BRYTYJKAAlbowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
12.POZNAŃSKATakie bowiem jest orędzie, które słyszeliście od początku: miłujcie się wzajemnie.
13.WARSZ.PRASKAWola zaś Boża nam objawiona jest od samego początku taka, żebyśmy się wzajemnie miłowali.
14.KALETAAlbowiem to jest poselstwo, które słyszeliście od początku, abyśmy miłowali jedni_drugich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ to jest poselstwo, które usłyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością.
17.TOR.PRZ.Albowiem to jest przesłanie, które słyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.