« 1Jan 3:11 1 List Jana 3:12 1Jan 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jako Kain (który) ze złośliwego był, i zabił brata swego. A dla czego zabił go? Iż sprawy jego (samego) złośliwe były, a brata jego sprawiedliwe.
2.WUJEK.1923Nie jako Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. A dla czegóż go zabił? Iż uczynki jego złośliwe były, a brata jego sprawiedliwe.
3.RAKOW.NTNie jako Kain z onego złośnika był, i zabił brata swego. A przeczże go zabił? iż uczynki jego złe były, a ony brata jego sprawiedliwe.
4.GDAŃSKA.1881Nie jako Kain, który był z tego złośnika i zabił brata swego. A dlaczegoż go zabił? Iż uczynki jego złe były, a brata jego sprawiedliwe.
5.GDAŃSKA.2017Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe.
6.JACZEWSKIabyście nie byli jako Kain, który był z djabła i zabił brata swego, A za co go zabił? Za to, że własne sprawy jego były złe a braterskie dobre.
7.MARIAWICINie jako Kain, który był ze złego i zabił swego brata. A dlaczegóż go zabił? Bo uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.
8.DĄBR.WUL.1973Nie jak Kain, który był z diabła i zabił brata swego. I za cóż go zabił? Dlatego że uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.
9.DĄBR.GR.1961Nie jak Kain, który był ze złego ducha i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Dlatego, że uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
11.BRYTYJKANie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
12.POZNAŃSKANie tak, jak Kain, który był (dzieckiem) Złego i zamordował swego brata. A dlaczego zamordował go? Ponieważ czyny jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.
13.WARSZ.PRASKANie możemy postępować tak jak Kain, który pozostając w mocy Złego, zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ to, co sam czynił, było złe, podczas gdy uczynki jego brata były sprawiedliwe.
14.KALETANie jako Kain, [który] ze złośnika był i zabił brata swego. A dzięki czemu zabił go? Gdyż uczynki jego złe były, zaś brata jego sprawiedliwe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jak Kain, który był ze złego, więc zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, zaś jego brata sprawiedliwe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe.
17.TOR.PRZ.Nie tak jak Kain, który był od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A dlaczego brutalnie go zamordował? Bo jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe.