« 1Jan 3:12 1 List Jana 3:13 1Jan 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niedziwujcie się bracia moi, jeśli was nienawidzi świat.
2.WUJEK.1923Nie dziwujcie się, bracia! jeźli was świat nienawidzi.
3.RAKOW.NTNie dziwujcie się bracia moi! jeśli nienawidzi was świat.
4.GDAŃSKA.1881Nie dziwujcie się, bracia moi! jeźli was świat nienawidzi.
5.GDAŃSKA.2017Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi.
6.JACZEWSKINie dziwcie się temu, bracia, że was świat nienawidzi.
7.MARIAWICINie dziwujcie się temu, bracia, jeśli was świat nienawidzi.
8.DĄBR.WUL.1973Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.
9.DĄBR.GR.1961Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi.
11.BRYTYJKANie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
12.POZNAŃSKANie dziwcie się, bracia, jeżeli nienawidzi was świat.
13.WARSZ.PRASKANie powinniście się dziwić, bracia, gdy świat będzie was nienawidził.
14.KALETAA nie dziwujcie_się, bracia, jeśli nienawidzi was świat.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi.
17.TOR.PRZ.Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli was świat nienawidzi.