« 1Jan 3:13 1 List Jana 3:14 1Jan 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My wiemy żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braty. Kto niemiłuje brata, trwa wśmierci.
2.WUJEK.1923My wiemy, iżeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy bracią. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.
3.RAKOW.NTMy wiemy iżeśmy przeniesieni z śmierci do onego żywota, iż miłujemy bracią. Kto nie miłuje brata, trwa w śmierci.
4.GDAŃSKA.1881My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci; kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci.
5.GDAŃSKA.2017My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci.
6.JACZEWSKIMy wiemy, żeśmy wyłączeni ze śmierci do życia i że miłujemy braci. Kto nie miłuje, ten już umarł.
7.MARIAWICIMy to wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, ten trwa w śmierci.
8.DĄBR.WUL.1973My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.
9.DĄBR.GR.1961My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.
10.TYSIĄCL.WYD5My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
11.BRYTYJKAMy wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.
12.POZNAŃSKAMy wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci; a kto nie miłuje, ten trwa w śmierci.
13.WARSZ.PRASKAWiemy przecież, że przeszliśmy ze śmierci do życia właśnie dlatego, że miłujemy braci. Ten zaś, kto nie miłuje, nadal trwa w śmierci.
14.KALETAMy wiemy, że przeniesieni_jesteśmy z śmierci do żywota, gdyż miłujemy braci naszych; [kto] nie miłuje, zostaje w śmierci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje brata pozostaje w śmierci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci.
17.TOR.PRZ.My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, dlatego że trwamy w miłości do braci; kto nie trwa w miłości do brata, pozostaje w śmierci.