« 1Jan 3:21 1 List Jana 3:22 1Jan 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oczbyśmy prosili weźmiemy u niego, iż przykazania jego chowamy, i godne (sprawy) przed nim czyniemy.
2.WUJEK.1923I o cokolwiekbyśmy prosili, weźmiemy od niego; bo przykazania jego chowamy, i to, co się przed nim upodobało, czynimy.
3.RAKOW.NTI oczkolwiekbyśmy prosili, bierzemy od niego, iż przykazania jego zachowywamy, i co przyjemno jest jemu, czynimy.
4.GDAŃSKA.1881I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem jego, czynimy.
5.GDAŃSKA.2017I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach.
6.JACZEWSKIi on da nam wszystko, o cokolwiek go prosić będziemy, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się mu podoba.
7.MARIAWICIże o cokolwiek Go będziemy prosić, otrzymamy od Niego, bo przykazania Jego zachowujemy i czynimy te rzeczy, które się Mu podobają.
8.DĄBR.WUL.1973i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo zachowujemy przykazania jego i czynimy to, co się jemu podoba.
9.DĄBR.GR.1961i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego, bo zachowujemy przykazania Jego i czynimy to, co się Jemu podoba.
10.TYSIĄCL.WYD5a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
11.BRYTYJKAI otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.
12.POZNAŃSKAi o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy to od Niego, ponieważ przykazania Jego zachowujemy i czynimy to, co Mu się podoba.
13.WARSZ.PRASKAWówczas o cokolwiek będziemy Go prosić, otrzymamy od Niego, dlatego że zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
14.KALETAI [o] cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego, bo przykazania jego chowamy i [to, co] przyjemne przed nim, czynimy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jeśli o coś prosimy to od Niego otrzymujemy, bo strzeżemy Jego przykazania oraz czynimy to, co przed Jego obliczem się podoba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe.
17.TOR.PRZ.I o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego; bo przykazania Jego zachowujemy, i czynimy to, co podoba się przed Jego obliczem.