« 1Jan 3:22 1 List Jana 3:23 1Jan 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to jest przykazanie jego, abychmy wierzyli imieniu syna jego Jesusa Christa, i (abychmy) miłowali jedni drugie, jako dał nam przykazanie.
2.WUJEK.1923A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jako nam rozkazanie dał.
3.RAKOW.NTA to jest ono przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi syna jego Jezusa Christusa, i miłowali jedni drugich, jako nam dał przykazanie.
4.GDAŃSKA.1881A toć jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, jako nam przykazał.
5.GDAŃSKA.2017A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.
6.JACZEWSKITa jest wola Boża, abyśmy wierzyli w Syna jego Jezusa Chrystusa, i abyśmy się wzajemnie miłowali, jak to on nam zalecił.
7.MARIAWICIA to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w Imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i żebyśmy się zobopólnie miłowali, tak jako nam rozkazał.
8.DĄBR.WUL.1973A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem, jako nam rozkazał.
9.DĄBR.GR.1961A to jest przykazanie Jego, abyśmy uwierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem, jak nam rozkazał.
10.TYSIĄCL.WYD5Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
11.BRYTYJKAA to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie jak nam przykazał.
12.POZNAŃSKAA to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i abyśmy się wzajemnie miłowali, zgodnie z przykazaniem, jakie nam dał.
13.WARSZ.PRASKAOn zaś nakazuje nam, żebyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, tak jak On nam polecił.
14.KALETAA to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni_drugich, jako dał przykazanie nam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwierzyli Imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam dał przykazanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i darzyć się wzajemną miłością - zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem.
17.TOR.PRZ.A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, zgodnie z przykazaniem jakie nam dał.