« 4Moj 20:29 4 Księga Mojżeszowa 21:1 4Moj 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co gdy usłyszał Chananejczyk, król Arad, który mieszkał na południe, to jest, że przyciągnął Izrael drogą szpiegów, walczył przeciw jemu, a zostawszy zwycięzcą, pobrał z niego korzyści.
2.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał Chananejczyk, król Harat, który mieszkał na południe, że Izraelczycy ciągnęli oną drogą, którą byli szpiegowie przeszli, tedy zwiódł bitwę z Izraelem, i pojmał ich wiele.
3.GDAŃSKA.2017A gdy król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą, którą przeszli szpiedzy, stoczył walkę z Izraelem i wziął jeńców.
4.CYLKOWI usłyszał Kanaanejczyk, król Aradu, osiadły na południu, że nadciąga Israel drogą od Atarym, stoczył tedy bitwę z Israelem i nabrał od niego jeńców.
5.KRUSZYŃSKIUsłyszał Kanaanejczyk, król Aradu, zamieszkujący Negeb, że idzie Izrael drogą Atharim. Stoczył walkę z Izraelem i pojmał z niego jeńców.
6.MIESESSkoro Kanaanejczyk, król Aradu, osiadły w Negebie dowiedział się, iż Izrael nadciąga drogą od Ătarim, stoczył on bój z Izraelem i zabrał od niego [jeńców] do niewoli.
7.TYSIĄCL.WYD5Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą od Atarim. Napadł na Izraela i wziął jeńców.
8.BRYTYJKAA gdy król Aradu, Kananejczyk, osiadły w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim, ruszył do boju przeciwko Izraelowi i wziął do niewoli jeńców.
9.POZNAŃSKAKananejski król Aradu mieszkający w Negebie usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim. Stoczył więc potyczkę z Izraelem i wziął jeńców.
10.WARSZ.PRASKAKról Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że drogą od strony Atarim nadciągają Izraelici. Stanął więc do walki z Izraelitami i wielu z nich wziął do niewoli.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I usłyszał Kanaanejczyk król Aradu, osiadły na południu, że drogą od Atarym nadciąga Israel. Zatem stoczył bitwę z Israelem i nabrał od niego jeńców.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy król Aradu, Kananejczyk, zamieszkały w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą na Atarim, podjął z nim walkę i zdobył na nim jeńców.