« 4Moj 21:24 4 Księga Mojżeszowa 21:25 4Moj 21:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pobrał tedy Izrael wszystkie miasta jego, i mieszkał w mieściech Amorrejskich, to jest w Hesebon, i we wsiach jego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy pobrał Izrael wszystkie miasta one, i mieszkał we wszystkich miastach Amorejskich, w Hesebon, i we wszystkich wsiach jego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Izrael zdobył wszystkie te miasta i zamieszkał we wszystkich miastach Amorytów, w Cheszbonie i we wszystkich przylegających do niego wsiach.
4.CYLKOWI zabrał Israel wszystkie te miasta, i osiadł Israel we wszystkich miastach Emorejczyka, w Cheszbonie, i we wszystkich przyległościach jego;
5.KRUSZYŃSKIZabrał Izrael wszystkie te miasta i zamieszkał Izrael we wszystkich miastach amorejskich, w Heszbonie i we wszystkich od niego zależnych,
6.MIESESIzrael zabrał wszystkie miasta te i Izrael osiadł we wszystkich miastach Emorejczyków: w Cheszbonie i we wszystkich jego córach [filjach, miastach przynależnych], –
7.TYSIĄCL.WYD5Izraelici wzięli wszystkie te miasta. Następnie osadzili się Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Cheszbonie i we wszystkich przynależnych doń miejscowościach.
8.BRYTYJKAIzrael zdobył wszystkie te miasta. Potem zamieszkał Izrael we wszystkich miastach amorejskich, w Cheszbonie i we wszystkich okolicznych osiedlach.
9.POZNAŃSKAIzrael zdobył wszystkie te miasta i [następnie] osiadł we wszystkich miastach Amorytów, tak w Cheszbonie, jak i okolicznych miejscowościach.
10.WARSZ.PRASKAZajęli tedy Izraelici wszystkie miasta i osiedlili się także w miastach Amorytów oraz w Cheszbonie i we wszystkich okolicznych miejscowościach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Israel zabrał wszystkie te miasta oraz osiadł we wszystkich miastach Emorejczyka, w Cheszbonie oraz we wszystkich jego przyległościach.
12.EIB.BIBLIA.2016W ten sposób Izrael zajął te obszary i zamieszkał we wszystkich miastach Amorytów, w Cheszbonie i w jego okolicznych osadach.