« 4Moj 21:27 4 Księga Mojżeszowa 21:28 4Moj 21:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOgień wyszedł jest z Ezebon, płomień z miasta Seon i pożarł Arnon Moabitskich i przebywacze na wyszsze Arnon.
2.WUJEK.1923Ogień wyszedł z Hesebon, płomień z miasteczka Sehon, i pożarł Ar Moabitów, i obywatele wyżyn Arnon.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem wyszedł ogień z Hesebon, a płomień z miasta Sechonowego, i popalił Ar Moabskie, i obywatele wysokich miejsc Arnon.
4.GDAŃSKA.2017Ponieważ ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z miasta Sichona; i pochłonął Ar moabskie oraz wzgórza Arnonu.
5.CYLKOWAlbowiem ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z grodu Sychona, i pochłonął Ar w Moabie, władców wyżyn Arnonu!
6.KRUSZYŃSKIBo wyszedł ogień z Heszbonu, płomień z miasta Sehona; pożarł Ar-Moab - stolicę wyżyn Arnonu.
7.MIESESGdyż ogień [,który] wyszedł z Cheszbonu, płomień [,który bił] z grodu Sychona, pożarł Ar Moabski, Băalē-Bamot [Wyżyny Świątynne] nad Amonem.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdyż z Cheszbonu wyszedł ogień, płomień z miasta Sichona pochłonął Ar-Moab, panujące nad wyżynami Arnonu.
9.BRYTYJKAGdyż ogień wyszedł z Cheszbonu, Płomień z miasta Sychona, I pochłonął Ar w Moabie, Wzgórza królujące nad Arnonem.
10.POZNAŃSKABo ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z twierdzy Sichona, i zniszczył Ar-Moab, Baalów z wyżyn Amonu.
11.WARSZ.PRASKABo wyszedł ogień z Cheszbonu, płomień z miasta Sichona strawił Ar-Moab i pochłonął wzniesienie Arnon.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z grodu Sychona, i pochłonął Ar w Moabie, władców wyżyn Arnonu.
13.EIB.BIBLIA.2016Gdyż ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z grodu Sychona, pożarł Ar w Moabie, pochłonął wzgórza Arnonu.