« 4Moj 21:5 4 Księga Mojżeszowa 21:6 4Moj 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż Pan przepuścił na lud węże ogniste, za których ranami i śmierciami bardzo wielu,
2.GDAŃSKA.1881Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela.
3.GDAŃSKA.2017Zesłał więc PAN na lud węże jadowite, które go kąsały; i pomarło wiele osób z Izraela.
4.CYLKOWI puścił Wiekuisty na lud węże jadowite, i kąsały lud, i wymarło wiele ludu z Israela.
5.KRUSZYŃSKITedy Bóg zesłał na naród węże jadowite; kąsały one naród i wielu pomarło z Izraela.
6.MIESESNato nasłał Wiekuisty na lud węże jadowite [sěrafim], a [one] kąsały lud, i [skutkiem tego] zmarło dużo ludu z Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła.
8.BRYTYJKAWtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.
9.POZNAŃSKAWtedy Jahwe zesłał na lud węże jadowite. Pokąsały one lud, tak że pomarło wielu Izraelitów.
10.WARSZ.PRASKAWtedy Jahwe zesłał na cały lud węże jadowite, które kąsały ludzi, tak że zginęło bardzo wielu Izraelitów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego WIEKUISTY puścił na lud jadowite węże; więc gryzły lud i wymarło wielu ludzi z Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016Z tego powodu PAN zesłał na lud jadowite węże. Zaczęły one kąsać ludzi i wielu Izraelitów zmarło.