« 4Moj 21:6 4 Księga Mojżeszowa 21:7 4Moj 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, żechmy mówili przeciw Panu i tobie. Proś, aby oddalił od nas węże. I modlił się Mojżesz za ludem,
2.GDAŃSKA.1881I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu, i przeciw tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże; i modlił się Mojżesz za ludem.
3.GDAŃSKA.2017I lud przyszedł do Mojżesza, i powiedział: Zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw PANU i przeciw tobie. Módl się do PANA, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud.
4.CYLKOWI przyszedł lud do Mojżesza i rzekł: "Zgrzeszyliśmy, żeśmy narzekali na Wiekuistego i na ciebie; pomódl się Wiekuistemu, aby oddalił od nas te węże!" I pomodlił się Mojżesz za ludem.
5.KRUSZYŃSKIPrzyszedł naród do Mojżesza i powiedział: "Zgrzeszyliśmy, ponieważ urągaliśmy przeciwko Bogu i przeciwko tobie. Proś Boga, aby oddalił od nas te węże". Mojżesz prosił za narodem.
6.MIESESLud przystąpił do Mojżesza, i oni rzekli: „Zgrzeszyliśmy, gdyżeśmy mówili przeciw Wiekuistemu i przeciwko tobie. Módl się do Wiekuistego, ażeby On usunął od nas węże te”. – Mojżesz modlił się za lud,
7.TYSIĄCL.WYD5Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem.
8.BRYTYJKAPrzyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.
9.POZNAŃSKALud pospieszył więc do Mojżesza, mówiąc: - Zgrzeszyliśmy przez to, że wyrzekaliśmy na Jahwe i na ciebie. Błagaj Jahwe, aby oddalił od nas te węże! I pomodlił się Mojżesz za lud,
10.WARSZ.PRASKAPrzyszli tedy ludzie do Mojżesza i powiedzieli: Zgrzeszyliśmy, bo szemraliśmy przeciw Jahwe i przeciw tobie. Poproś Jahwe, żeby jednak oddalił od nas węże. Zaczął tedy Mojżesz modlić się za lud.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem lud przyszedł do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy narzekając na WIEKUISTEGO oraz na ciebie; pomódl się do WIEKUISTEGO, aby oddalił od nas te węże. Więc Mojżesz się pomodlił za ludem.
12.EIB.BIBLIA.2016Przyszli więc do Mojżesza i wyznali: Zgrzeszyliśmy! Prawda, narzekaliśmy na PANA i na ciebie. Prosimy, módl się do PANA, żeby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud.