« 4Moj 24:18 4 Księga Mojżeszowa 24:19 4Moj 24:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ Jakoba będzie, jenże panować będzie a zatraci ostatki miesckie”.
2.WUJEK.1923Z Jakóba będzie, któryby panował, i wytracił ostatki miasta.
3.GDAŃSKA.1881I będzie panował, który wynijdzie z Jakuba, a wytraci ostatki z miast.
4.GDAŃSKA.2017Z Jakuba powstanie władca i wyniszczy resztki miasta.
5.CYLKOWI wyjdzie władca od Jakóba, i wytępi rozbitki ze stolicy! -"
6.KRUSZYŃSKIZ Jakóba wyjdzie panujący i wygładzi ostatek miast Edomu.
7.MIESESZ Jakóba wyjdzie, kto ujarzmi i wygubi rozbitki Iru”.
8.TYSIĄCL.WYD5Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów z Seiru wyniszczy.
9.BRYTYJKAWładca wywodzić się będzie z Jakuba, Wygubi resztki z miasta.
10.POZNAŃSKAZ Jakuba powstanie rządzący i wygładzi nawet zbiegów z miast.
11.WARSZ.PRASKAWyjdzie władca z Jakuba i wyniszczy to, co zostało po miastach Edomu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Jakóba wyjdzie władca i wytępi rozbitków ze stolicy.
13.EIB.BIBLIA.2016Władzę obejmie wódz z Jakuba i wygubi ocalonych z miasta.