« 4Moj 24:21 4 Księga Mojżeszowa 24:22 4Moj 24:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa będziesz [przebywać] wyzwolony z plemienia Cyn, kako długo możesz przebywać? Bo Azur pochwyci cię”.
2.WUJEK.1923A byłbyś wybrany z narodu Cynowego, pókiż będziesz mógł wytrwać? Assur cię bowiem poima.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże spustoszony będzie Kenejczyk, aż cię Assur zaprowadzi do więzienia.
4.GDAŃSKA.2017A jednak Kenita będzie spustoszony, aż Aszszur weźmie cię w niewolę.
5.CYLKOWAle spustoszonym będzie Kain, rychło Aszur cię pochwyci!"
6.KRUSZYŃSKITymczasem Kinejczyk na zagładę przeznaczony; Na kiedy to? Aszur uprowadzi cię do niewoli.
7.MIESESZaiste! [niemniej] Kain ulegnie zniszczeniu, wrychle weźmie Assyrja [Aszszūr] cię w niewolę”.
8.TYSIĄCL.WYD5lecz i ono jest przeznaczone na zgubę, wtedy gdy Aszszur cię weźmie w niewolę.
9.BRYTYJKAA jednak Kain będzie spustoszony: Rychło Aszszur weźmie cię w niewolę.
10.POZNAŃSKALecz dojdzie do wyniszczenia Kaina, aż Aszszur zawiedzie cię w niewolę.
11.WARSZ.PRASKAAle wszystko to też zmierza ku zagładzie. Niewiele upłynie czasu, gdy Aszszur weźmie go w niewolę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Kain będzie spustoszony, szybko pochwyci cię Aszur.
13.EIB.BIBLIA.2016a jednak Kain skończy w płomieniach, kiedy Aszur weźmie go w niewolę.