« 4Moj 24:3 4 Księga Mojżeszowa 24:4 4Moj 24:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekł jest nasłuchacz rzeczy bożych, jenże widzenie Boga wszechmogącego widział jest, jenże spadł, a tak o[d]tworzony są oczy jego:
2.WUJEK.1923Rzekł słuchacz powieści Bożych, który widzenie Wszechmogącego widział, który upada, i tak się otwierają oczy jego:
3.GDAŃSKA.1881Rzekł Balaam, syn Beorów, rzekł mąż, którego oczy są otworzone, rzekł słyszący wymowy Boże, a który widzenie Wszechmocnego widział, który, kiedy padnie, otworzone ma oczy:
4.GDAŃSKA.2017Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który miał widzenie Wszechmocnego, a padając, miał otwarte oczy:
5.CYLKOWRzecze ten, który słyszy słowa Pańskie, który widzenia Wszechmocnego widzi, pada, ale z otwartémi oczyma:
6.KRUSZYŃSKIwyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Najwyższego, który upada z oczyma otwartemi.
7.MIESESrzecz słuchającego słowa Wszechmocnego, który jasnowidzenie widzi Wszechmocnego, padając, lecz otwarte mając oczy:
8.TYSIĄCL.WYD5wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają.
9.BRYTYJKASłowo tego, który słyszy słowa Boga, Który ogląda widzenie Wszechmocnego, Który pada, lecz z otwartymi oczyma.
10.POZNAŃSKAwypowiedź tego, który Boże słyszy słowa i ogląda wizje Wszechmocnego, który upada, lecz z rozwartymi oczyma.
11.WARSZ.PRASKAWyrocznia tego, który słucha Bożego słowa, przypatruje się Wszechmocnemu, a kiedy pada, otwierają się jego oczy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi ten, co słyszy słowa Boga; który widzi widzenia WIEKUISTEGO; pada, ale z otwartymi oczyma.
13.EIB.BIBLIA.2016słyszy zapowiedzi Boga, ma udział w widzeniach Wszechmocnego, a gdy pada, to z odsłoniętymi oczami: