« 4Moj 24:5 4 Księga Mojżeszowa 24:6 4Moj 24:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJako udole leśne[m], jako zagrody podle potokow rozmnażane a jako stanowie, ktoreż jest rozpiął Bog, a jako cedrowie blisko podle wod.
2.WUJEK.1923Jako niżyny gaiste, jako sady przy rzekach wilgotne, jako namioty, które postawił Pan, jako cedry przy wodach.
3.GDAŃSKA.1881Jako potoki rozciągnęły się, jako ogrody przy rzece, jako drzewa wonne, które Pan nasadził, jako cedry nad wodami.
4.GDAŃSKA.2017Rozciągnęły się jak doliny, jak ogrody przy rzece, jak aloesy, które PAN zasadził, jak cedry nad wodami.
5.CYLKOWJako potoki się rozciągają, jako ogrody nad rzeką; jako aloesy które zasadził Wiekuisty, jako cedry nad wodami!
6.KRUSZYŃSKICiągną się jako doliny, jako ogrody na brzegu rzeki. Jako aloesy przez Boga posadzone, jako cedry nad brzegami wody.
7.MIESESJak łożyska wyciągnięte, jak ogrody przy strumieniu, jak aloesy [,które] zasadził Wiekuisty, jak cedry nade wodą.
8.TYSIĄCL.WYD5Niby szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni lub niby aloes, który Pan sadził, i niby cedry nad wodami.
9.BRYTYJKAJak doliny potoków się ciągną, Jak ogrody nad strumieniami, Jak aloesy, które zasadził Pan, Jak cedry nad wodami.
10.POZNAŃSKARozciągają się jak potoki, jako ogrody nad rzeką, jak aloesy, które Jahwe zasadził, jak cedry nad wodami.
11.WARSZ.PRASKARozciągają się niczym rozległe doliny, i jak ogrody nad brzegami strumieni, jak gaje aloesu, zasadzone przez Jahwe, jak cedry rosnące nad wodami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozciągają się jak potoki, jak ogrody nad rzeką; jak aloesy, które zasadził WIEKUISTY oraz jak cedry nad wodami.
13.EIB.BIBLIA.2016Rozciągnięte rzędami jak palmy, jak ogrody nad rzekami, jak aloesy zasadzone przez PANA, jak cedry nad wodami.