« 4Moj 29:15 4 Księga Mojżeszowa 29:16 4Moj 29:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa kozła za grzech kromie obiaty wiecznej a obiaty ❬i obiaty❭ palące jego.
2.WUJEK.1923I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego i obiaty i mokréj ofiary jego.
3.GDAŃSKA.1881Także kozła jednego z kóz na ofiarę za grzech, oprócz całopalenia ustawicznego, ofiary śniednej jego, i ofiary mokrej jego.
4.GDAŃSKA.2017Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.
5.CYLKOWI kozła jednego na ofiarę zagrzeszną; oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
6.KRUSZYŃSKIOfiarujecie też kozła jednego za grzech, niezależnie ofiarę krwawą ustawiczną, z jej ofiarą niekrwawą i z jej libacją.
7.MIESES[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego.
8.TYSIĄCL.WYD5ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej, przynależnej ofiary pokarmowej i ofiary płynnej.
9.BRYTYJKAOraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów i z płynów.
10.POZNAŃSKAPonadto jednego kozła na przebłaganie, niezależnie od nieustannego całopalenia i jego ofiary z pokarmów i płynów.
11.WARSZ.PRASKAZłożycie również jednego kozła jako ofiarę przebłagania za grzechy, niezależnie od ofiary całopalenia i związanych z nim ofiar z pokarmów oraz płynów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto jednego kozła na ofiarę zagrzeszną oprócz ustawicznego całopalenia, jego ofiary z pokarmów i do tego zalewki.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZłożycie także jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko ofiarujecie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów.